Home » Woonvisie Gemeente Barneveld 2017-2025

Woonvisie Gemeente Barneveld 2017-2025

Via: VOClokaal.nl

De gemeente Barneveld blijft de komende jaren groeien. In de periode 2017-2025 is behoefte aan de bouw van 3500 nieuwe woningen. Dat staat in de ‘Woonvisie 2017-2021 (met een doorkijk tot 2025 en verder) Samen werken aan Wonen’. De gemeenteraad bespreekt de visie – die op een interactieve manier samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers tot stand is gekomen – op 27 oktober 2016.