Home » Wind- en veel zonne-energie in Regio Foodvalley

Wind- en veel zonne-energie in Regio Foodvalley

Via: Nijkerk.nieuws.nl.

Regio Foodvalley wil in 2050 alle energie die gebruikt wordt duurzaam opwekken.

In 2030 moet daarvoor de eerste grote stap gezet zijn. Hoe? Door energie te besparen en zoveel mogelijk zonnepanelen op geschikte daken en op bijvoorbeeld stortplaatsen of boven parkeerplaatsen.

Maar ook door windmolens en zonnepanelen liefst te combineren in ‘energieclusters’.…