Home » Werkzaamheden Nijkerkerstraat N798

Werkzaamheden Nijkerkerstraat N798

Via: Nijkerkerveen.org

In opdracht van de provincie Gelderland gaat aannemer Fa. Gebr. van der Lee verder met het uitvoeren van onderhoud en reconstructie-werkzaamheden aan de N798 Nijkerkerstraat tussen Nijkerk en Putten. Wat gaat de aannemer doen? Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden in 3 fasen uitgevoerd:

Frezen en asfalteren van de rijbaan, de fietspaden en rotonde Vetkamp; Nieuwe wegmarkeringen aanbrengen;
Uitritten van aangrenzende percelen herbestraten; Fietsoversteekplaatsen ter plaatse van zijwegen worden in rood asfalt uitgevoerd; Op enkele locaties worden lichtmasten geplaatst of vervangen.