Home » Wegwerk N798 Nijkerkerstraat Nijkerk – Putten

Wegwerk N798 Nijkerkerstraat Nijkerk – Putten

Via: VOClokaal.nl

In opdracht van de provincie Gelderland gaat aannemer Van der Lee verder met het uitvoeren van onderhoud en reconstructie-werkzaamheden aan de N798 Nijkerkerstraat tussen Nijkerk en Putten. Het gaat om het frezen en asfalteren van de rijbaan, de fietspaden en rotonde Vetkamp, het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen, het herbestraten van uitritten van aangrenzende percelen en het in rood uitvoeren van fietsoversteekplaatsen bij zijwegen.