Home » Waterschap: begin november ‘Najaarsschouw’

Waterschap: begin november ‘Najaarsschouw’

Via: VOClokaal.nl

Waterschap Vallei en Veluwe onderhoudt de grotere watergangen en controleert daarnaast tijdens de zogeheten najaarsschouw van 1 tot en met 4 november of het onderhoud van de schouwsloten goed is uitgevoerd door de aanliggende eigenaren. Door goed onderhouden watergangen zorgen het waterschap en de onderhoudsplichtigen er samen voor dat wateroverlast en onveilige situaties worden voorkomen.