Home » Verplaatsing bedrijven uit gebied Haspel

Verplaatsing bedrijven uit gebied Haspel

Via: Het Kontakt van Harderwijk

ERMELO Er komt een onderzoek naar verplaatsing van bedrijvigheid uit het gebied de Haspel binnen de gemeente Ermelo. In afwachting daarvan wordt niet opgetreden tegen de illegale activiteiten op het terrein van de pallet- en timmerfabriek Ten Hove.

Wijnand Kooijmans

In de afgelopen maanden heeft er op verzoek van de provincie Gelderland al een verkenning plaats gevonden naar de toekomstscenario’s voor het gebied.…