Home » Uibreiding van Veldzicht op de tocht

Uibreiding van Veldzicht op de tocht

Via: Het Kontakt van Ermelo

Foto:

Wijnand Kooijmans

ERMELO Het is een open vraag of de gemeenteraad van Ermelo instemt met de door het college van burgemeester en wethouders gewenste verhuizing van de familie De With van de Fokko Kortlanglaan naar een terrein aan de Watervalweg.

Wijnand Kooijmans

Het terrein van de familie De With wil de gemeente Ermelo aankopen voor de realisering van de laatste uitbreiding van het bedrijventerrein Veldzicht-Noord.