Home » Twee extra woningen Amersfoortseweg 53

Twee extra woningen Amersfoortseweg 53

Via: Nijkerkerveen.org.

Op de Amersfoortseweg 53, een zijstraat van de Amersfoortseweg in Nijkerkerveen, mogen maximaal twee extra woningen worden gerealiseerd. Het perceel betreft een woonperceel met talrijke voormalige agrarische bebouwing. De agrarische bebouwing is tot zeker 1990 gebruikt ten behoeve van een pluimveehouderij. Initiatiefnemer wenst de voormalige agrarische bebouwing op het perceel in te zetten voor het realiseren van maximaal twee extra woningen van maximaal 600 m3 conform de wijzigingsbevoegdheid, onderdeel van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.