Home » Subsidie voor Schapedrift

Subsidie voor Schapedrift

Via: Het Kontakt van Ermelo

ERMELO De Stichting Schapedrift krijgt zowel dit als komend jaar een projectsubsidie van twintigduizend euro van het Ermelose college van burgemeester en wethouders. Doel is hiermee uitvoering te kunnen geven aan de verbetering en vernieuwing van de educatieve activiteiten van de stichting.

Wijnand Kooijmans

De stichting zet zich in voor de instandhouding van de natuurwaarden van de heide en het voortzetten van cultuurhistorische traditie.…