Home » Slootcontroles komen er aan

Slootcontroles komen er aan

Via: Nijkerk.nieuws.nl

Foto: waterschap

Voor goed waterbeheer is het onderhoud van de sloten, beken, rivieren en kanalen van groot belang.

Het waterschap Vallei en Eem controleert tijdens de zogeheten najaarsschouw van 1 tot en met 4 november of het onderhoud van de schouwsloten goed is uitgevoerd door de aanliggende eigenaren. Waterschap Vallei en Veluwe onderhoudt zelf de grotere watergangen.