Home » Slootcontroles buitengebied in eerste week november

Slootcontroles buitengebied in eerste week november

Via: HetKontaktErmelo.nl

Waterschap Vallei en Veluwe

[HARDERWIJK Voor goed waterbeheer is het onderhoud van de sloten, beken, rivieren en kanalen van groot belang. Waterschap Vallei en Veluwe onderhoudt zelf de grotere watergangen. Daarnaast controleert het waterschap tijdens de zogeheten najaarsschouw van 1 tot en met 4 november of het onderhoud van de schouwsloten goed is uitgevoerd door de aanliggende eigenaren.