Home » Regionale afspraken over perifere detailhandel: investeren en saneren

Regionale afspraken over perifere detailhandel: investeren en saneren

Via: Barneveldvandaag.nl

REGIO – Regio FoodValley heeft beleid opgesteld voor perifere detailhandel (zoals woonboulevards) en grootschalige detailhandelsvestigingen (zoals warenhuizen). Het regionaal opgestelde beleid is bedoeld om enerzijds kansen te benutten en anderzijds te saneren: dus per saldo geen nieuwe meters, maar investeren en saneren. De regio en de gemeenten hebben dit beleid vastgesteld om eigen binnensteden te beschermen en te versterken.