Home » Putten zet 120.000 euro in voor participatiedoel

Putten zet 120.000 euro in voor participatiedoel

Via: VOClokaal.nl

120.000 euro. Dat is het bedrag waarmee het college van de gemeente Putten mensen met een uitkering wil laten reïntegreren in het kader van het participatiedoel. Een motie hiertoe, ingediend door de ChristenUnie, werd door vrijwel alle fracties gesteund. Gemeentebelangen en het CDA stemden tegen de motie. Het college wilde oorspronkelijk 214.000 euro uittrekken voor dit doel, maar daar ging de raad eerder niet mee akkoord.