Home » Plan Filippo ter inzage

Plan Filippo ter inzage

Via: Nijkerkerveen.org.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan voor het Filippo-terrein op de Jacob de Boerweg en het naastgelegen weiland in Nijkerkerveen ter inzage te leggen, waardoor maximaal 35 woningen kunnen worden gebouwd. Minimaal 80% van de woningen wordt gerealiseerd als sociale huurwoning. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan levensloopbestendige woningen in Nijkerkerveen wordt minimaal 60% van de sociale huurwoningen ontworpen met een woon-, slaap- en badkamer op de begane grond.…