Home » Ouderbijdrage school niet verplicht

Ouderbijdrage school niet verplicht

Via: Nijkerkerveen.org.

Het onderwijs voor leerplichtige kinderen is gratis. Toch vragen scholen voor voortgezet onderwijs om een jaarlijkse ouderbijdrage die kan oplopen tot meer dan 200 euro per kind jonger dan 18 jaar. Voor ouders die rond moeten komen van een minimum inkomen, kan dat een aderlating zijn. Wat niet altijd duidelijk is, is dat het om een vrijwillige bijdrage gaat.