Home » Ontwikkelingen kunnen leiden tot toename verkeer N301

Ontwikkelingen kunnen leiden tot toename verkeer N301

Via: DeStadNijkerk.nl

Foto:

De kruising bij de Holkerweg is één van de knelpunten.

Wijnand Kooijmans

NIJKERK De VVD maakt zich grote zorgen of Nijkerk wel is berekend op de verwachte toename van het verkeer op de N301. Reden om hierover vragen te stellen aan het college.

Wijnand Kooijmans

De provincie Gelderland werkt aan een plan voor aanpassingen van het gedeelte van de N301 dat door de bebouwde kom van Nijkerk voert.