Home » Nog geen Wulfshoeveplan

Nog geen Wulfshoeveplan

Via: Nijkerk.nieuws.nl

Foto: Arjen Gerritsma

De Wulfshoeve staat vanaf 1 januari 2017 leeg. Eerder deze week maakte de buurtvereniging bekend de huur niet meer te kunnen opbrengen.

Hoe het nu verder moet is nog helemaal niet duidelijk.

Op Facebook werden onmiddellijk allerlei suggesties gedaan van kleine feestjes tot Pitstop inloophuis. Men ziet er ook al het gebiedsteam Paasbos in gehuisvest.