Home ยป Nijkerk werkt aan omgevingsvisie

Nijkerk werkt aan omgevingsvisie

Via: DeStadNijkerk.nl

NIJKERK Bij het opstellen van de omgevingsvisie wil de gemeente Nijkerk het milieubelang volwaardig en vroegtijdig betrekken bij de besluitvorming. Dat maakt dat er een zogenoemde milieueffectrapportage wordt opgesteld.

Wijnand Kooijmans

Om tot zo’n onderzoek te komen is een startnotitie opgesteld welke tot begin november ter inzage ligt en waar ook zienswijzen (bezwaren) tegen kunnen worden ingediend.…