Home » Milieubeleid Harderwijk

Milieubeleid Harderwijk

Via: VeluweFM.nl.

In de gemeente liggen, vanwege de relatief kleine oppervlakte, milieu-gevoelige bestemmingen nogal eens in de directe nabijheid van milieubelastende bronnen, zoals de spoorlijn en de A28. Om het woon- en leefklimaat te waarborgen is er, naast de landelijke wet- en regelgeving, door de gemeente zelf beleid vastgesteld.

Het milieubeleid is te vinden op de pagina Milieu op de gemeentelijke website.