Home » Mensen uit de bijstand met ton

Mensen uit de bijstand met ton

Via: De Stentor

PUTTEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten kunnen met 120.000 euro aan de slag om mensen met een uitkering te laten reïntegreren. Een motie hiertoe werd zojuist tijdens de behandeling van de begroting ingediend door de ChristenUnie.

Bijna alle fracties steunden de motie. Alleen CDA en Gemeentebelangen stemden tegen.