Home » Meer woningen door loting toegewezen

Meer woningen door loting toegewezen

Via: De Puttenaer.nl.

PUTTEN Meer woningen die door loting worden toegewezen en betere kansen voor spoedzoekers op de woningmarkt. Het zijn voorstellen in de concept huisvestingsverordening voor de regio Noord Veluwe waarmee de leden van de raadscommissie Ruimte in Putten kunnen instemmen.

Wijnand Kooijmans

De regels voor het toewijzen van woningen via een urgentieverklaring worden ook aangescherpt.…