Home » Kerkdennen wordt 30-km zone

Kerkdennen wordt 30-km zone

Via: ErmelovanNU.nl.

Kerkdennen wordt 30-km zone

Toenemend weggebruik rond bedrijventerrein

ERMELO – Het college van B&W heeft ingestemd met het instellen van een 30-km zone op bedrijventerrein Kerkdennen. Hierdoor wordt het gebied – dat nu nog 50 km is – aangesloten op de 30 km van de omringende wijk. Dit is duidelijker voor verkeersdeelnemers, maar vooral ook veiliger.