Home » Jaarrondmeting in Harderwijk: A28 maakt te veel lawaai

Jaarrondmeting in Harderwijk: A28 maakt te veel lawaai

Via: De Stentor Harderwijk.

De gemeente Harderwijk heeft een jaar lang op drie punten geluidsmetingen uitgevoerd, na klachten van buurtcomités Tweelingstad, Stadsweiden en Drielanden. Op de meetpunten in Stadsweiden en Drielanden (Rietgorsmeen en Bluesdreef) blijft het geluidsniveau binnen de toegestane normen, bij het meetpunt aan de Julianalaan is gemiddeld over het hele jaar 0,7 decibel meer geluid gemeten dan maximaal is toegestaan.