Home » Inwoners Putten tevreden over Van Geenstraat

Inwoners Putten tevreden over Van Geenstraat

Via: VeluweFM.nl.

De gemeente Putten heeft plannen voor de aanpak van de Van Geenstraat. Begin maart vroeg zij inwoners om mee te denken en hun mening te geven over (her)inrichting van de straat. 330 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Dat getuigt van een hoge mate van betrokkenheid.
Het merendeel van de respondenten vindt de Van Geenstraat een veilige weg.…