Home » Informatieavond over windenergie op Lorentz

Informatieavond over windenergie op Lorentz

Via: VeluweFM.nl.

Op bedrijventerrein Lorentz zijn mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens. Dat heeft de gemeenteraad vastgesteld. De afgelopen tijd is meer concreet in kaart gebracht hoe windenergie op Lorentz vorm kan krijgen. Woensdagavond 9 oktober bent u van harte welkom op de informatieavond winderenergie op Lorentz. Er is gelegenheid om kennis te nemen van de volgende onderwerpen:

De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten
De vergunningen
Het bestemmingsplan
De financiële mogelijkheden om deel te nemen in dit project
Een 3D weergave van de windmolens op het bedrijventerrein

De informatieavond is voor iedereen toegankelijk.…