Home » Gezamenlijke Open Kerkenzondag in Ermelo

Gezamenlijke Open Kerkenzondag in Ermelo

Via: VOClokaal.nl

In Ermelo zetten op zondag 6 november verschillende kerken hun deuren open in het kader van een gezamenlijke Open Kerkenzondag. Door de samenwerking willen de kerken laten zien dat iedere kerk of samenkomst in Ermelo weliswaar een eigen signatuur heeft maar dat men samen één gemeente van Christus is.