Home » Gemeente Harderwijk begaan met haar dieren

Gemeente Harderwijk begaan met haar dieren

Via: VeluweFM.nl.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuwe nota Dierenwelzijn vastgesteld. Het stuk wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het doel van de herziene nota is het behouden en verbeteren van het dierenwelzijn van alle dieren binnen de gemeente Harderwijk.

Burgemeester Harm-Jan van Schaik: “Ik ben hier best trots op.…