Home » Drie jubilarissen gehuldigd bij brandweer Nijkerk

Drie jubilarissen gehuldigd bij brandweer Nijkerk

Via: Nijkerkerveen.org.

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Nijkerkse brandweer zijn drie brandweerlieden gehuldigd vanwege hun jubileum. Dat waren Bert van Koot (35 jaar brandweerman), Gert van Zadelhoff (25 jaar brandweerman) en Henri van Dasselaar (20 jaar brandweerman). Alleen Henri van Dasselaar was niet aanwezig tijdens de plechtigheden.

Bert van Koot is het wandelende archief van de brandweer.