Home » Drempel voor Wmo-zorg kan best lager vindt Wij Putten

Drempel voor Wmo-zorg kan best lager vindt Wij Putten

Via: De Stentor

PUTTEN – De politieke partij Wij Putten wil dat de gemeente Putten de drempel voor Wmo-zorg verlaagt (Wet maatschappelijke ondersteuning). Met een overschot van 2,1 miljoen euro in 2015 op het Wmo-budget, is die ruimte er volgens de fractie. In een toelichting op de begroting liet verantwoordelijk wethouder Nico Gerritsen al weten dat dit overschot ‘de komende jaren snel zal slinken’.