Home » Dinsdag inloopbijenkomst Oranjepark Ermelo

Dinsdag inloopbijenkomst Oranjepark Ermelo

Via: VeluweFM.nl.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo heeft het ontwerpbestemmingsplan Oranjepark vastgesteld. Tot en met 11 april ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. In die tijd is het mogelijk om een zienswijze in te dienen omtrent de plannen. Om inwoners over de plannen te informeren organiseert de gemeente Ermelo, samen met de initiatiefnemers, een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan van Oranjepark.