Home » COA: asielzoekers komen hoe dan ook naar Harderwijk

COA: asielzoekers komen hoe dan ook naar Harderwijk

Via: De Stentor

HARDERWIJK – Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers laat er geen enkel misverstand over bestaan: “De vraag of instroom van asielzoekers gaat plaatsvinden in Harderwijk, staat niet ter discussie”, aldus woordvoerder Jeanette Scholten.

De waterkwaliteit in het asielzoekerscentrum (azc) aan de Graaf Ottolaan voldoet nog altijd niet aan gestelde eisen, zo werd deze week bekend.