Home » CDA: OZB kan verder omlaag

CDA: OZB kan verder omlaag

Via: Nijkerk.nieuws.nl

Foto:

Het CDA heeft bij de behandeling van de begroting 2017 -2020 van de gemeente Nijkerk opnieuw gepleit voor het terugdraaien van de in 2016 doorgevoerde verhoging van de Onroerende Zaak Belasting.

Eerder had het CDA bij de begroting 2016 ook al haar bezwaren geuit tegen de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde verhoging van de OZB met 10 %, met een totale opbrengst van € 800.000,- Omdat de coalitiepartijen, De Lokale Partij, Pro 21 en de VVD dit voorstel steunden, is in 2016 deze belastingverhoging ook daadwerkelijk gerealiseerd.