Home » BeleidsProkkel in Nijkerk succes

BeleidsProkkel in Nijkerk succes

Via: Nijkerk.nieuws.nl.

De gemeente en Careander organiseerden in samenwerking met MEE Veluwe op donderdag 6 juni een zoge-naamde ‘BeleidsProkkel’.

Dat gebeurde, omdat het van 3 tot en met 8 juni “Prokkelweek”is.

Prokkelen

Prokkelen betekent, dat mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten.

In de nationale Prokkelweek worden verschillende activiteiten georganiseerd op lokaal, regionaal en landelijk niveau, waarbij inspirerende ontmoetingen centraal staan.…