Home » Bekeerde asielzoekers worden in Nederland vaak niet geloofd: ‘Laat kerken helpen’

Bekeerde asielzoekers worden in Nederland vaak niet geloofd: ‘Laat kerken helpen’

Via: De Stentor Ermelo.

Veel tot het christendom bekeerde asielzoekers uit islamitische landen stranden bij de IND omdat hun geloofsverhaal niet overtuigend genoeg zou zijn. Dat is ook moeilijk te beoordelen, zegt Jan van der Vegt uit Harderwijk, die dit regelmatig van nabij meemaakt. ,,Het is tijd voor actie.’’

Van der Vegt ontmoet en ondersteunt veel bekeerde vluchtelingen bij zijn evangelische Stichting Echo en maakt meer dan eens mee dat de IND een asielaanvraag afwijst.…