Home » Veel migranten leven in armoede in Barneveld

Veel migranten leven in armoede in Barneveld

Via: Barneveldse Krant.nl.

BARNEVELD Ruim één op de vijf niet-westerse migranten in de gemeente Barneveld leeft in armoede. Barneveld is daarnaast één van de 31 gemeenten met het hoogste percentage gepensioneerden onder de armoedegrens.

Wouter van Dijk

Dat blijkt uit cijfers die recent zijn vrijgegeven door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).…