Home » Reële rekenrente bij toekomstige letselschade

Reële rekenrente bij toekomstige letselschade

Via: Barneveldse Krant.nl.

BARNEVELD De Rechtbank Zeeland-West-Brabant en Midden-Nederland hebben in juli en september 2019 een tweetal belangrijke – voor slachtoffers met letselschade gunstige – uitspraken gedaan over de hoogte van de rekenrente die bij de berekening van toekomstige schade moet worden gehanteerd.

Het betreft een tweetal letselschadezaken die in het kader van een deelgeschil aan de rechtbank zijn voorgelegd, waarin onder meer een beslissing werd gevraagd over de aard en omvang van het toekomstige verlies aan verdienvermogen (inkomensschade) en de hierbij te hanteren rekenrente.…