Home » Adviesbureau gemeenteraad: stikstof kan vergunning eendenslachter Tomassen Ermelo nog dwars zitten

Adviesbureau gemeenteraad: stikstof kan vergunning eendenslachter Tomassen Ermelo nog dwars zitten

Via: De Stentor Ermelo.

Stikstofuitstoot lijkt nog het enige struikelblok voor de Ermelose eendenslachter Tomassen Duck-To om eindelijk de zo felbegeerde nieuwe omgevingsvergunning binnen te slepen. Dat blijkt uit een advies dat een extern adviesbureau in opdracht van de gemeenteraad opstelde.

Dat bureau – Sieben & Lont – adviseert de raad om een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven mits ‘aangetoond kan worden dat er geen belemmeringen zijn op het gebied van stikstofdepositie’.…