Home » Aantal werkelozen daalt hard

Aantal werkelozen daalt hard

Via: Nijkerk.nieuws.nl.

Foto:

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort blijft dalen.

De arbeidsmarkt staat in het teken van een tekort aan personeel en de mismatch tussen vraag en aanbod. Omdat het aanbod van personeel met de juiste kwalificaties of werkervaring onvoldoende beschikbaar is, zijn vacatures soms moeilijk vervulbaar. Bijstandsgerechtigden sluiten in vergelijking tot WW’ers minder goed aan op de vraag naar personeel.