Home » Aanpak verzuim en schoolverlaters

Aanpak verzuim en schoolverlaters

Via: DePuttenaer.nl.

Foto:

Robert Vos

PUTTEN Schoolverzuim en het vroegtijdig dicht trekken van de schooldeur moeten worden voorkomen. Doelstelling is dat jongeren minimaal een diploma halen op niveau twee van het middelbaar onderwijs of hoger. Om dit te bereiken, zo staat in de sociaal-culturele visie tot 2020 is, naast een goede scholing ook de beschikbaarheid van voldoende (maatschappelijke) stageplaatsen van groot belang.